Alles voor je telefoon en tablet online bestellen

Garantie

BestelHoesje.nl levert alle producten met volledige fabrieksgarantie, afhankelijk van de fabrikant, onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit, tenzij nadrukkelijk anders bij het artikel staat vermeld.


Wettelijke garantie
De wettelijke garantie betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, zorgen wij zo snel mogelijk voor een passende oplossing. Afhankelijk van jouw artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Fabrieksgarantie
Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen fabrieksgaranties. De fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de fabrikant/importeur. Het kan zijn dat de fabrikant/importeur zelf voorwaarden heeft gesteld aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie en het termijn hiervan kun je vinden in de garantiebepalingen die bij het product zijn ingesloten. Voor onze Xssive electronica geldt een garantie van 6 maanden.

Bij BestelHoesje.nl heb je het recht om producten, onder bepaalde voorwaarden, binnen 14 dagen te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Kijk hiervoor op de pagina retouren.
Wij adviseren je om altijd de handleiding van het product of de website van de fabrikant te raadplegen bij vermoedelijke defecten. Je vindt daar voor veelvoorkomende problemen vaak een oplossing.

Geen wettelijke garantie of fabrieksgarantie
Bij oneigenlijk gebruik van het artikel, zoals bijvoorbeeld val-, stoot of waterschade, of bij verkeerde installatie of verkeerde software, kun je geen aanspraak maken op gratis reparatie of vervanging. Ook als het defect binnen het verwachtingspatroon bij normaal gebruik van het artikel valt, bijvoorbeeld bij slijtage, kun je geen aanspraak maken op gratis reparatie of vervanging. Je kunt natuurlijk ook altijd met het product langskomen of naar ons opsturen. Wij bekijken samen wat er aan de hand is.

Defect product ontvangen
Mocht je een defect product ontvangen, dan kun je dit binnen 14 dagen aan ons retourneren. Alleen dan kunnen wij voor een passende oplossing zorgen voor het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product. Dit doen wij, afhankelijk van het artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Informeer ons tijdig via e-mail zodat wij dit zo snel mogelijk in orde kunnen maken.

Beschadigd of verkeerd product ontvangen
Wij verzoeken je om bij ontvangst van het product te controleren of het juiste product onbeschadigd en compleet is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, meld dat dan zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken je dit binnen 48 uur te doen) aan ons via e-mail of telefoon. Wanneer je een verkeerd of door transport beschadigd product hebt ontvangen, stuur je dat zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, retour. Ook hier zorgen we met vervanging, reparatie of terugbetaling voor een passende oplossing.

Procedure bij klacht na 14 dagen
Als er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat de eerste 14 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet je doen? Er zijn twee mogelijkheden:

1. Neem contact op met BestelHoesje.nl
Je kunt natuurlijk ook altijd met het product langskomen of het product naar ons opsturen. Wij bekijken samen wat er aan de hand is. Als er reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant/importeur. Reparatie duurt in de regel enkele weken. Je krijgt bericht van ons zodra wij het gerepareerde product weer binnen hebben. Dan kun je het product weer afhalen. Indien je het product naar ons hebt opgestuurd zenden wij het weer naar jou terug.

2. Neem contact op met de fabrikant/importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/importeur of controleer welke procedure in de garantiebepalingen staat die bij het product zijn ingesloten. De fabrikant of importeur kan het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis of carry-in-service voor garantie.

Voor veel producten geldt, dat je vaak sneller geholpen bent als je het product aflevert bij of opstuurt naar de fabrikant/importeur. Op de website van de fabrikant kun je nakijken hoe je het product ter reparatie bij de fabrikant/importeur kunt aanleveren.
Contact

BestelHoesje.nl
Postbus 4015
3102GA Schiedam
Tel: +31633500333
orders@bestelhoesje.nl
KvK Rotterdam: 52900304

Om je zo goed mogelijk te laten winkelen en helpen maakt BestelHoesje.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding